Stratégiánk a minőség
+

Parketta lerakás előtt

 

A parketta lerakása  előtt a parkettát, svédpadlót megfelelően ellenőrzött hőmérsékletű, száraz helyen kell tárolni.

 

A méretváltozások elkerülése érdekében a megvásárolt parkettát, svédpadlót csak olyan helyiségben tároljuk, melynek hőmérséklete és páratartalma azonos a lerakandó helyiség klímájával.

 

A szoba optimális hőmérséklete kb. 20-22°C, a páratartalom pedig 45-55 % kell hogy legyen, itt tároljuk a fapadlót és a ragasztót a parketta lerakása előtt legalább 48 órán keresztül, illetve véglegesen.

 

Padlófűtéses rendszer esetén az aljzatbetont parketta lerakás előtt fűtsük fel a megadott felfűtési jegyzőkönyv szerint, melyet a felfűtés ideje alatt a gépésznek felügyelnie kell, végeztével a gépész aláírásának szerepelnie kell a jegyzőkönyvben.

 

Irányelvek parketta lerakás  előtt:

 

A parketta lerakása előtt célszerű megvizsgálni a fogadóaljzat szilárdságát, nedvességtartalmát, egyenletességét és repedésmentességét.

 

A fogadóaljzat tapadó-húzószilárdsága a 1.5 N/mm²-t el kell érje. Ebben az esetben közvetlenül ragasztható a mozaikparketta, élkötegelt parketta és többrétegű parketta egyaránt.

 

2.0 N/mm² tapadó-húzószilárdságnál közvetlenül ragasztható bármelyik szabványos parketta.

 

Az aljzatnak száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak, valamint portól, szennyeződéstől, olajtól, zsírtól, leválasztó anyagtól, laza részektől mentesnek kell lennie, és az ÖNORM B 2236/1 és B 2232 előírásainak meg kell felelnie.

 

Az aljzatnak kellően szigeteltnek kell lennie, a talajból és egyéb helyekről felvehető nedvesség ellen.

Betonnedvesség mérése parketta lerakás előtt

 

A parketta lerakása előtt  talán a legnagyobb veszélyforrás a túl nedves aljzat, mivel sokszor rendkívül lassan szárad ki napjaink felgyorsult építési tempójához képest.

 

Összegezve a legfontosabb érveket, amelyek a nedvességtartalom mérésének szükségességét bizonyítják

 

Helyes fektetési időpont biztosítása

 

A lefektetett padló növelt élettartama

 

Az aljzat nedvességtartalmának meghatározására számos módszer terjedt el, ezek többsége azonban nem alkalmas a helyes érték megállapítására, sőt, sok esetben félrevezető eredményt ad, ezért csak olyan eljárás javallott, mely jól vagy nagy biztonsággal használható.

 

A legmegbízhatóbb és egyedüli hiteles mérés az ún. CM-műszerrel végzett, kémiai reakción alapuló nedvességvizsgálat.

Betonnedvesség mérés CM készülékkel

 

A készülék alkalmas cement- és gipszkötésű aljzat, esztrich, padlókiegyenlítő vizsgálatára.

 

A vizsgálathoz az aljzat alsó (vízszigetelés feletti) harmadából (max. feléből) szükséges kavics nélküli mintát venni.

 

A mérés során a mintában található víz a hozzáadott kalciumkarbiddal reagál, aminek hatására acetiléngáz fejlődik.

 

A műszer a CM%-értékét a fejlődő gáz nyomásával arányosan számolja ki.

 

Parketta lerakás előtt az aljzatbeton maradék nedvességtartalma nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

 

Cementesztrich max. 2 CM%, fűtött cementesztrich 1,8 CM% alatt 

     

Anhidrit esztrich 0,6 CM%, fűtött anhidritesztrich 0,3 CM%     

                                                                                                                                                                                                                                         

Ha ezen értékek magasabbak az előírtaknál, lehetőség van úgynevezett nedvességzárásra.

 

Cementesztrichnél max 6 CM%, fűtött cementesztrichnél max 3 CM%

 

Aljzatkiegyenlités parketta lerakás előtt

 

A parketta lerakás  csak kellően szilárd és vízszintes aljzatra történhet.

 

Ha az aljzat felülete +/−3 mm-nél nagyobb felületi egyenetlenséget mutatna egy méteren belül, ki kell egyenlíteni ennek megfelelő melegburkolati aljzatkiegyenlítővel.